Arion je doma v Olomouci. Proto se soustředíme na střední Moravu a východní Čechy. Pátráme po přírodovědně cenných lokalitách, o které se poté s láskou staráme. Občas se podíváme i za hranice. Intenzivně spolupracujeme s místními botaniky a zoology, aby nám pomohli nalézt ty nejcennější a nejohroženější druhy a lokality. Často začínáme tam, kde to jiné podobné organizace vzdávají. Vždyť mnohé druhy, které se snažíme zachránit pro další generace, nikde jinde v České republice neuvidíte! Jsou jimi například vzácní motýli modrásek černoskvrnný a hnědásek květelový, saranče vrzavá, křivatec český a mnohé další. Každým dnem se náš záběr rozšiřuje tak, abychom zachránili největší poklady naší přírody!